2008/04/11

Cytat: Amos, Abdiasz, konie i woźnice rydwanów

„Jeśli zapytasz chrześcijan, kim są Amos lub Abdiasz, ilu było apostołów albo proroków, stoją niemi; ale jeśli zapytasz ich o konie i woźniców rydwanów, odpowiadają z większą powagą niż filozofowie czy retorzy.”
św. Jan Chryzostom


Angielska wersja cytatu:

"If you ask [Christians] who is Amos or Obadiah, how many apostles there were or prophets, they stand mute; but if you ask them about the horses or drivers, they answer with more solemnity than sophists or rhetors".

St. John Chrysostom


No comments: