2007/09/27

„Okupacja pokojowa” w Wikipedii

Któż by się spodziewał, że termin „okupacja pokojowa” doczeka się swojego hasła w Wikipedii? Na razie tylko w polskiej wersji – http://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_pokojowa. Wikipedia w języku angielskim nie notuje wyrażenia peacekeeping occupation; mamy za to „misje pokojowe”, „siły pokojowe” itd.

Bohater gry komputerowej Deus Ex, Gunther Hermann, agent UNATCO (United Nations Anti-Terrorist Coalition = Koalicja Antyterrorystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych), znany był z organizowania „okupacji pokojowych” (peacekeeping occupations).

Dla osiągnięcia „bezpiecznej, wolnej od wszelkich zagrożeń przyszłości dla całej ludzkości” UNATCO przeprowadza takie „okupacje”, których nazwa nieodparcie kojarzy się z popularnym określeniem „operacja pokojowa” (peacekeeping operation).

„Okupacje pokojowe” UNATCO polegają na dokonaniu agresji i opanowaniu jakiegoś terytorium. Jednocześnie ogłasza się, że Organizacja się prawo rozstrzygać, jaki porządek prawny winien funkcjonować na opanowanym terenie. Zazwyczaj wprowadza się tam stan wojenny, zabija lub torturuje „wywrotowców” i stosuje całą gamę innych działań wymierzonych w przeciwników zbrojnego ramienia ONZ.

(Z maila doktora More’a do współpracownika nazwiskiem Allred: „Żołnierze UNATCO otworzyli tu [w nowojorskiej Free Clinic] wczoraj interes, nazywając to »okupacją pokojową«; monitorują przepływ pacjentów – kiedy do kliniki przybywają na leczenie pewne osoby, są natychmiast zgarniane”.)

Twórcy Deus Ex pokazali ze szczegółami naturę znanych również nam „operacji pokojowych”. Określili je ironicznym mianem „okupacji pokojowych” – wskazując na wysiłki rozmaitych wydziałów propagandy, które starają się ukryć agresję i morderstwa pod płaszczykiem miłych dla ucha, „pokojowych” sformułowań.

Nazwy, nazwy... W świecie Roku 1984 Orwella istniało nawet coś takiego, jak Ministerstwo Pokoju...


1 comment:

nexusdx said...

Niesamowicie trafna uwaga. Gratulacje :-)